برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

◀️یک کوچ به شما کمک می کند تا:

  • تلاش های شما در مسیر پیشرفت متمرکز گردد.
  • در مورد تفاوت بین نقاط ضعف دارای اهمیت که باید بر طرف شوند و نقاط ضعف فاقد اهمیت که باید نادیده گرفته شوند، آگاه شوید.
  • وقت و انرژی خود را فقط صرف فرصت های مفید و مثمر ثمر کنید.
  • مزیت رقابتی بدست آورید.
  • در حرکت از نقطه A به نقطه B در مسیر رسیدن به اهداف خود، سریع تر حرکت کنید. این موضوع به شما کمک می کند تا خود را از سایر رقبا متمایز کنید. در نتیجه می توانید در بازه زمانی کوتاه تری حرفه خود را ارتقا دهید.
  • مهارت های رهبری سازمان و پروژه را بدست آورید.
  • مهارت هایی را بدست آورید که از نظر رهبری و مدیریت در دنیایی کسب و کار امروز دارای اهمیت بسیار هستند.
  • به دنبال کار کردن با یک کوچ، شما می توانید مهارت های پرسیدن سوالات قدرتمند و گوش دادن فعال را آموخته و در مدیریت کسب و کار و تیم کاری خود استفاده کنید.
  • تعهد کاری بیشتری داشته باشید. بر اساس مطالعه انجام شده توسط موسسه گالوپ، تنها ۱۳% از کارمندان در سراسر جهان، نسبت به کاری که مشغول آن هستند، متعهدند. در حالی که این درصد در شرکت هایی که بصورت منظم از خدمات کوچینگ استفاده می کنند به ۶۵% می رسد.
  • زندگی شاد تری داشته باشید. از آنجایی که کوچینگ به شما کمک می کند تا ارزش های شخصی خود را شناخته و اولویت بندی کنید، عملکرد شما متمرکز بر اهداف هم جهت با ارزش های شخصی شما شده و از هرج و مرج بدور خواهید بود. این موضوع احساس رضایت شخصی شما را افزایش می دهد که موجب احساس شادی و خرسندی در زندگی شخصی و حرفه ای شما می گردد.

 


همیشه همراهتان هستیم

 «« تیم تخصصی کوچینگ تیام »»

شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار

کوچینگ چیست؟ | تفاوت کوچینگ با مشاوره و روانشناسی | کوچینگ برای چه کسانی مفید است؟ | کاربرد کوچینگ | کوچینگ برای مدیران | چرا کوچینگ ؟     بیشتر»»