برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

دلایل نیاز سازمان به مربیگری

دلایل نیاز سازمان به مربیگری

مربیگری نوعی رابطه تعاملی است که به افراد در زمینه شناسایی، هدایت و تحقق اهداف شخصی و شغلی سریع تر از آنچه که خود قادر به انجام آن هستند کمک میکند و علاوه بر افزایش مهارت های ارتباطی، حل مسأله، کار گروهی و ارتقای توانمندی های فردی به توسعه شایستگی های اصلی شغل نیز می انجامد.مربیگری فرایند همراهی مداوم و حمایت از فردی برای ثابت قدم ماندن در اهداف و تعهدات خود است و به معنای پیمودن راهی میان بر، فائق آمدن بر ترس و تقویت و نیرومند ساختن نقاط و ویژگی های مهم و اساسی است.

برخی از دلایل نیازمندی و رویکرد سازمان ها به مربیگری به شرح ذیل است:
1) کسادی و رکود ناشی از عملکرد ضعیف سازمان ها و اهمیت موضوع کاهش هزینه های سازمانی.
2) عدم پاسخگویی آموزش های معمول مانند کلاس های حضوری و مجازی یک طرفه و لزوم توجه به آموزش های بازخوردی و شاگرد محور.
3) رواج کوچک سازی در سازمان ها و اهمیت کار کارشناسی و تحلیل گری در سازمان ها ، پالایش سازمان ها از نیروهای ضعیف و تکیه روز افزون بر اقلیت نیروی ارزشمند.
4) افزایش رقابت و سرعت در کسب و کا و نیاز به رهبران تغییر در سازمان ها و نیز به افراد سازگا ر با تغییر.
5) هجوم افراد جوان و استعداد درخشان به سوی سازمان ها و اهمیت نیازهای توسعه آنها (مدیریت استعداد)
6) ظهور ایده متعالی مدیریت و دانش و اهمیت موضوع حفظ و گسترش دانش سازمانی و اهمیت روز افزون موضوع تبدیل دانش به دانایی به عنوان یک مقوله مدیریتی – فرهنگی

به بیان دیگر مربیگری هنر تسهیل کردن اجرای فعالیت ها، فرایند یادگیری و پیشرفت فرد است و به طور مداوم بر فرایندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز می کند.مربی راهنمایی ها و فعالیت های موردنیاز برای توسعه مهارت ها و قابلیت های فردی اشخاص را به بهترین شیوه در اختیار آنها قرار می دهد. این شیوه به مشتری امکان می دهد تا چشم اندازهای پیچیده را درک کرده و با مشکلات، باورها و نگرش -های منفی پیش رو کنار بیاید.مربی، مشتریان خود را یاری می کند تا برای رویارویی با چالش های پیش آمده راه حل هایی بیابند. او ضمن راهنمایی و انگیزه دادن به مشتری برای رسیدن به اهدافش، به او برنامه و دستورالعمل می دهد. بنابراین مربیگری حرفه ای موثر است که تمام ابعاد زندگی مدیر، کارمند، کارگر و یا مشتری و هر کسی که به نحوی از انحاء در فرایند مربیگری دخیل است، از قبیل کار و حرفه، روابط اجتماعی، پیشرفت فردی و... را دربرمی گیرد و به او امکان می دهد تا با توسعه مهارت ها و افزایش کیفیت ارتباطات خود در نهایت به خودشکوفایی برسد

 


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار