برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

نقش مربیگری در هدایت و رهبری تیم

نقش مربیگری در هدایت و رهبری تیم

چگونه مربی موثری باشیم
احتمالا شما درباره ی اینکه افراد درباره ی مربیگری در محل کار، صحبت میکنند شنیده اید. ممکن است در گذشته از این امکان بهره برده باشید، یا اینکه خودتان به عنوان مربی شخص دیگری وی را هدایت و راهنمایی کرده و عملکرد وی را بهتر کرده باشید، حتی اگر در آن موقعیت شما این کار را مربیگری ندانید. ولی مربیگری دقیقا به چه معناست و شما چگونه از آن استفاده میکنید؟ شما به چه مهارتهایی نیاز دارید تا یک مربی موثر باشید؟

درباره مربیگری
مربیگری راهی مفید برای گسترش مهارتهای مردم و تواناییهایشان و تقویت عملکردشان است. این کار میتواند موجب بررسی مشکلات قبل از تبدیل آنها به مسایل عمده شود. جلسه ی مربیگری معمولا به صورت مکالمه ای بین مربی و شخصی که از وی کمک میگیرد برگزار میشود. تمرکز جلسه به کمک به شخص برای یافتن پاسخ برای خودش است. بعد از همه ی اینها، مردم بیشتر ترجیح میدهند به راه حل هایی روی آورند که خودشان به آنها رسیده اند، تا راه حل هایی که به آنها تحمیل شده است. در برخی سازمانها، مربیگری هنوز به عنوان ابزاری ویرایشگر، مواقعی استفاده میشود که کارها درست پیش نمیروند. ولی در بسیاری از شرکتها، مربیگری دیدگاهی مثبت و اثبات شده برای کمک به دیگر افراد برای کشف اهداف  و سپس دستیابی به آنهاست. مربیان در محیط کار به عنوان مشاور، روان درمانگر، معلم، آموزشگر، سخنران عمل نمیکنند، اگرچه ممکن است برخی از ابزارها و مهارتهایشان مشترک باشند.

به طور رسمی، مربیگری حرفه ای، توسط افراد واجد شرایطی انجام میگیرد که با افراد در جهت بهبود اثربخشی و عملکردشان و کمک به دستیابی به پتانسیل کامل افراد صورت میگیرد. مربیان میتوانند توسط افراد موردنیاز به این خدمات یا سازمانها استخدام شوند. مربیگری بر این مبنا به بهترین شکل ممکن عمل خواهد کرد که همه ی افراد به وضوح بدانند که چرا نیاز به یک مربی دارند و زمانی که آنها با مشارکت هم اهدافی را تعیین میکنند تا به کمک هم به آن اهداف دست بیابند. اگرچه مدیران و رهبران در درون سازمانها میتوانند به اندازه ی یک مربی که از خارج از سازمان وارد آن میشود، موثر باشند. مدیران نیاز به آموزش رسمی به عنوان مربی ندارند. تا زمانی که آنها در محدوده ی مجموعه ی مهارتهایشان فعالیت میکنند و دیدگاهی ساختاریافته را حفظ میکنند، میتوانند ارزش آفرینی کنند و به توسعه ی مهارت و توانایی افراد زیردستشان کمک کنند.

یادداشت یک: چالش کلیدی برای مدیران، تفکیک نقش مدیریت و نقش مربیگری در یک سازمان است.

یادداشت دو: با اینکه مربیگرین در محیط کاری به اندازه ی مربیگری در ورزش اهمیت دارد، ولی روش و دیدگاه این دو با هم متفاوت است. مربیان ورزشی، ورزشکاران را براساس تجربیاتشان راهنمایی میکنند، طبق مهارتهای فنی و تجربیاتشان سبکی گفتاری دارند. در مقابل پرسشگری و بازخورد در مربیگری در محیط کار بسیار مهم هستند.

مربیگری در کجا میتواند مفید باشد؟
♦ چگونه میتوانم زمانم را طوری مدیریت کنم تا به همه ی اهدافم در زندگی دست یابم؟

♦ چه کاری را در سازمانم میتوانم به عنوان حرکت بعدی انجام دهم؟

♦ چگونه میتوانم استرس شغلی و زندگیام را کاهش دهم؟

♦ چگونه میتوانم به تعادل بهتری بین زندگی شغلی و زندگی خانوادگی ام برسم؟

♦ چه مهارتهایی را برای رشد و توسعه ی بیشتر نیاز دارم؟

♦ چگونه میتوانم ارتباطاتم را با یک همکار خاص بهتر کنم؟

قوانین طلایی مربیگری 
مربیگری برمبنای رازداری و اعتماد بنا نهاده شده است. مربیگری زمانی میتواند موفقیت آمیز باشد که افراد بتوانند هر جنبه از مسئله یا چالش پیش رو را با مربیشان مطرح کنند. مربی شاید نیاز داشته باشد تا به مشکالت شخصی و اطالعات محرمانهی افراد گوش کند، اطلاعاتی که باید به طور محرمانه به عنوان راز حفظ شوند.

راه حل مسئله ی فرد، در دستان خود فرد است

این موضوع ممکن است غیرعادی به نظر برسد، اما این بدان معنی است که پیشینه ی یک موضوع و گزینه های در دسترس عموما برای فرد موردنظر شناخته شده است. شغل مربی این است که سوالهایی درست را از فرد بپرسد تا فرد بتواند به نتایج صحیح دست یابد. همانطور که پیش از این گفته شد، این روش، قدرتمندترین روش برای کمک به افراد برای تغییر است. البته، مربی میتواند ورودی ها و پیشنهادهای مفیدی را ارایه دهد ولی بهترین پاسخها معمولا توسط شخص داده میشود.
نتیجه: تفاوتی بین نوع مربیگری ای که یک مربی حرفه ای انجام میدهد (کسی که درباره ی عملکرد رزومره ی سازمان اطلاعاتی ندارد) با یک مربی که به عنوان مدیر انجام وظیفه میکند (که از عملکرد روزانه مطلع است) وجود دارد. به عنوان یک مدیر، شما ممکن است دانش و تجربه ی مفیدی داشته باشید، شما مسئولید تا به افراد در رسیدن به پاسخ مناسب به سوالاتشان کمک کنید. موقعیت ها ممکن است بسیار پیچیده تر از آنی باشند که شما ابتدای کار فکر میکنید. حکم یا صورت جلسه ی ثابتی وجود ندارد، اما هدفی معین و به توافق رسیده برای هر جلسه داشته باشید، برای این که جلسه ی مربیگری خوب عمل کند.

 


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار