برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

مربیگری تجاری

مربیگری تجاری

مربیگری تجاری بیشتر مکالمات یک به یک میان مربی و کارآموز را شامل می شود که به طور عمده بر محل کار و پیشرفت فردی تمرکز می کند. مکالمات مربیگری مشترک است و تمرکز آن بر یافتن راه حل است. مداخله ی مربیگری معمولا نظام مند (سیستماتیک) همزمان با اقدامات کارآموز بین جلسات مربیگری است. بیشتر جلسات مربیگری از 31 دقیقه تا یک ساعت طول می کشد و معمولا مربیان سه تا شش ماه با کارآموزان خود کار می کنند.
مربیگری طیف وسیعی از متخصصان را به خود جلب کرده و بیشتر به بعضی حالت آموزش مربی توجه می کند در نتیجه، مربیگری یک حرفه میان رشته ای است که این پتانسیل را دارد که از طیفی از رویکردهای تئوری و عملی متفاوت کمک بگیرد. این موضوع همچنین تعریف کاربرد واقعی مربیگری را بسیار سخت می کند و تنوع گسترده ای در کیفیت و ساختار تمایل دارد. 

پژوهشگران برجسته ی مربیگری اظهار می دارند که آزمایشهای کنترل شده ی تصادفی می بایست، استاندارد طلایی تحقیقات تجربی باشد و به مربیگری کمک بسزایی می کند تا به فعالیتی بر مبنای تجربه بدل شود. در انواع آزمایشهای کنترل شده ای که آنها طرفدارشان هستند، از دو گروه استفاده می شود: در گروه اول در مربیگری مداخله صورت می گیرد( گروه مداخله) وگروه دیگر نیز در ترکیب شباهت زیادی به گروه قبلی دارد اما مداخله ای در آن صورت نمی گیرد (گروه کنترل). متغیرهایی که ممکن است مربیگری بر آنها تاثیر بگذارد (متغیرهای وابسته) در گروه مداخله قبل و بعد از مربیگری اندازه گیری می شوند. هم زمان متغیرها در گروه کنترل نیز اندازه می شوند. گروه مداخله نوعی از مربیگری را دریافت می کند و گروه کنترل معیاری را فراهم میکند برای اینکه دریابیم اگر مربیگری در بین نبود چه تفاوتی ایجاد می شد.

شایستگی های مربیگری تجاری از دید WABC(مجمع جهانی مربیان تجاری)
شایستگی های مربیگری تجاری به سه حیطه تقسیم می شود: 
1- خود مدیریتی، شناسی و تسلط فردی 
2- مهارت مربیگری هسته ای 
3- قابلیتهای مربیگری رهبری و تجاری

 


 کوچینگ دانش بنیان ایران