برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

بنام خدا

کوچینگ با مشاوره و روانشناسی متفاوت است. یک مراجعه کننده در فرآیند کوچینگ خود پاسخ سوالاتش را در درون جستجو می کند و با آگاه تر شدن رشد می نماید. این آگاهی و خرد از درون به او داده می شود، نه بیرون.

همه ما ممکن است گرفتار دردهای روحی وروانی باشیم که بر اساس رخدادهای زندگی در زمانهای مختلف دچارش شده ایم

مثلاً :

- از بین رفتن یک رابطه،

- از دست دادن یک عزیز،

- تجربیات خشن در دوران کودکی

و مواردی از این دست.

در مشاوره روانشناسی تمرکز بر درمان این دردهاست و معمولاً به میزان زیادی نگاه به گذشته فرد است. اما در کوچینگ بر زمان حال و رسیدن به اهداف تمرکز می شود.

«« کوچینگ یک پروسه درمانی نیست بلکه یک فرآیند ارتقای کیفیت و تحول است »»

نوع نگاه یک کوچ :

دیدگاه کوچینگ به مراجعه کنندگان بدون قضاوت بوده و مراجعه کنندگان را به عنوان فردی توانمند که قادر به حل مشکلات خود و پیدا کردن راه حل و رشد است، می بیند.

کوچینگ در کنار مراجعه کنندگان در مسیری که وی رشد می نماید همسفر و همراه و حامی مراجعه کنندگان بوده تا وی به سرمنزل مقصود برسد.

 
 


همیشه همراهتان هستیم

 «« تیم تخصصی کوچینگ تیام »»

شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار

کوچینگ چیست؟ | تفاوت کوچینگ با مشاوره و روانشناسی | کوچینگ برای چه کسانی مفید است؟ | کاربرد کوچینگ | کوچینگ برای مدیران | چرا کوچینگ ؟     بیشتر»»


گ رایگان